O Kancelarii Oferta Honorarium Zespół adwokacki Kontakt
Adwokat Roman Stacewicz
1968 - 1973 - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek prawo.
1987 r. - wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Przebieg i doświadczenia zdobyte podczas pracy zawodowej :
1973 - 1980 - jednostki Prokuratury. Ostatnie stanowisko - Wiceprokurator Wojewódzki.
1980 - 1990 - Radca Prawny - Adwokat, w tym :
1980 - 1990 - Kombinat Budowy Elektrowni w Bełchatowie
(Radca Prawny oraz Zastępca Dyrektora Biura Eksportu ds. Handlowych - Radca Prawny)
oraz, w tymże okresie :
1981 - 1985 - "BUDIMEX" Dyrekcja Budowy Elektrowni w El Homs - Libia, (w ramach międzynarodowego konsorcjum firm : Deutsche Babcock AG (Niemcy) - Lider Konsorcjum; Kraftwerk Union (Niemcy); PIM - Ivan Milutinovic (Jugosławia); SIDEM, Societe Internationale de Dessalement, Francja) oraz "RADWAR" Dyrekcja Kontraktu w Trypolisie - Libia; stanowisko - Radca Prawny)
1988 - 1989 - "DROMEX" Dyrekcja Budowy Autostrad w Ramadi - Irak, stanowisko - Radca Prawny;

W okresie pracy na kontraktach ("Budimex"; "Radwar") w Libii (4 lata) - z uwagi na znajomość języków (w tym dialektu libijskiego, w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w sprawach służbowych) powierzono mi m.in.: kontakty z miejscowymi adwokatami, policją, prokuraturą i sądami, firmami ubezpieczeniowymi, urzędami imigracyjnymi oraz celnymi. Prowadziłem m.in. sprawy związane z realizacją kontraktu, wizowe, spedycyjne, ubezpieczeniowe (ubezpieczenia kontraktowe, komunikacyjne i społeczne), a także nadzór nad pracownikami miejscowymi - libijskimi tłumaczami i t.zw. "łącznikami".

W okresie pracy na kontrakcie w Iraku (1 rok) - poznałem dialekt iracki, w stopniu umożliwiającym mi porozumiewanie się w sprawach służbowych. Zakres moich obowiązków obejmował m.in.: kontakty z irackimi adwokatami, policją, prokuraturą i sądami (współpraca z miejscowymi adwokatami w sprawach karnych p-ko polskim pracownikom za wypadki drogowe i kradzieże), kontakty z firmami ubezpieczeniowymi (ubezpieczenia majątkowe i osobowe, likwidacja szkód), kontakty z Japończykami w sprawach interpretacji i realizacji kontraktu ("Dromex" przejął kontrakt na budowę autostrady - odcinka Ramadi-Faludża, od japońskich firm "Fujita" i "Marubeni"), nadzór nad pracą miejscowych (irackich) tłumaczy.

1990 - 1991 - Kancelaria Radcy Prawnego w Pabianicach, w spółce cywilnej z Adwokat Marią Szram.
1991 - nadal - Indywidualna Kancelaria Adwokacka w Łodzi, ul. Próchnika 10.

Pracę zawodową udawało mi się zawsze łączyć z realizacją pasji i zainteresowań takich jak żeglarstwo (patent sternika jachtowego od 1978r.) śródlądowe i morskie (wspaniałe rejsy po Adriatyku); nurkowanie; narty; literatura piękna; teatr.


Kancelarie współpracujące:
Adw. Marcin Stacewicz
Adw. Agata Stacewicz
Adw. Maria Szram


Kancelaria Adwokacka
adw. Roman STACEWICZ

90-404 Łódź
ul. Próchnika 10

tel.: 42 632 01 78
fax.: 42 633 76 67

Mapka dojazdu