O Kancelarii Oferta Honorarium Zespół adwokacki Kontakt
Honorarium za usługi adwokackie ustalane jest w oparciu o przepisy rozporz±dzenia Ministra Sprawiedliwo¶ci, w porozumieniu z klientem.
Kancelaria Adwokacka
adw. Roman STACEWICZ

90-404 ŁódĽ
ul. Próchnika 10

tel.: 42 632 01 78
fax.: 42 633 76 67

Mapka dojazdu